ติดต่อเรา

เลขที่ 158 หมู่ที่ 11 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-2460-2588 โทรสาร 0-7485-8510 E-mail : joker123online@hotmail.com